Budgetbeheer

U heeft moeite met het zelfstandig  beheren van uw financieren. Daarom nemen we het beheer (tijdelijk) over. Hierbij openen we een beheerrekening waar vanuit uw budgetbeheerder uw vaste lasten betaald. Wat maandelijks overblijft krijgt u gestort op uw leefgeldrekening en is voor u vrij te besteden.

NEEM CONTACT OP VOOR VRAGEN EN ADVIES!

Budgetbeheer in de praktijk!

Aanvraag

Via onderstaand contactformulier geeft u aan dat u meer informatie wilt over budgetbeheer. Onze medewerker neemt met u contact op en maakt met u een vrijblijvende afspraak.

Intakegesprek

De bugetbeheerder komt bij u langs en samen bekijken we de hulpvraag. Tijdens het overleg maken we een ‘plan van aanpak’. In dit plan staat duidelijk omschreven waarbij u hulp wenst en hoe we verder te werk gaan. Tijdens  dit gesprek tekent u een volmacht die de budgetbeheerder in staat stelt uw rekening voor u te beheren.

Opstellen budgetplan

In samenspraak brengen we uw inkomsten en uitgaven in beeld en stellen een budgetplan op. In dit plan staan uw maandelijkse/jaarlijkse inkomsten en uitgaven netjes in een tabel weergegeven.

Het beheer

De budgetbeheerder open een nieuwe bankrekening naast u al bestaande rekening. Uw inkomsten komen binnen op deze rekening. De budgetbeheerder betaald vanuit deze rekening uw vaste lasten (huur, gas/water/licht, ziektekosten en verzekeringen) wat vervolgens overblijft stort hij op uw leefgeldrekening. Zodat u van dat geld uw boodschappen en overige rekeningen kunt betalen.

Zelfstandig verder

Zodra u weer grip heeft op de situatie kunt u zelfstandig verder.  Het beheer wordt weer netjes aan u overgedragen. Mocht u daarna nog hulp nodig hebben dan staan we altijd voor u klaar.

Wij hanteren hierbij een opzegtermijn van één maand. Dit om alle lopende zaken goed te kunnen afhandelen.