Wat is bewindvoering?

U heeft moeite met het zelfstandig beheren van uw financiën. Daarom nemen we het beheer (tijdelijk) over. Hierbij openen we een beheerrekening waar vanuit uw bewindvoerder van Waalstad Bewindvoering uw vaste lasten betaalt. Ook zorgt uw bewindvoerder ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat aan uw financiële verplichtingen wordt voldaan. U ontvangt leefgeld op uw leefgeldrekening.

Bewindvoering in de praktijk

In geval van bewindvoering worden uw financiële zaken met tussenkomst van de rechter aan ons overgedragen. De rechter ziet erop toe dat wij de zaken voor u op de juiste wijze regelen. Wij dienen dan zowel aan u als aan de rechter verantwoording af te leggen.

Aanvraag
Via het contactformulier geeft u aan dat u meer informatie wilt over bewindvoering. Onze medewerker neemt met u contact op en maakt met u een vrijblijvende afspraak.

Intakegesprek
De bewindvoerder komt bij u langs en samen bekijken we de hulpvraag. Tijdens het overleg maken we een plan van aanpak. In dit plan staat duidelijk omschreven waarbij u hulp wenst en hoe we verder te werk gaan. Tijdens dit gesprek tekent u de aanvraagformulieren voor naar de rechtbank.

Het bewind
De bewindvoerder opent twee bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Uw oude rekeningen komen te vervallen. De bewindvoerder schrijft alle instanties aan zodat zij op de hoogte zijn van het bewind. De instanties sturen vervolgens de post voortaan naar de bewindvoerder. Alle inkomsten komen binnen op de beheerrekening. Vanaf die rekening worden uw rekeningen betaald. U ontvangt wekelijks leefgeld op uw leefgeldrekening waarover u het beheer heeft. U kunt hiervan de wekelijkse boodschappen doen. De bewindvoerder neemt contact op met mogelijke schuldeisers en treft met hen (indien mogelijk) een betalingsregeling.

Verantwoording
De bewindvoerder dient jaarlijks verantwoording af te leggen bij de rechtbank. Daarnaast zult u een kwartaal overzicht ontvangen van uw inkomsten en uitgaven en zullen deze met u besproken worden.

Zelfstandig verder
In overleg met uw bewindvoerder kunt u het bewind bij de rechtbank op laten heffen. Wij helpen u door vooraf een proefperiode te starten en desgewenst kunt u aanvullend op de proefperiode een budgetcursus volgen als dit wordt aangeboden door uw gemeente.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over bewindvoering? Bekijk onderstaande video van de Rechtspraak of neem vrijblijvend contact met ons op.