Wat is budgetbeheer?

U heeft moeite met het zelfstandig beheren van uw financiën. Daarom nemen we het beheer (tijdelijk) over. Hierbij openen we een beheerrekening waar vanuit uw budgetbeheerder van Waalstad Bewindvoering uw vaste lasten betaalt. Wat maandelijks overblijft krijgt u gestort op uw leefgeldrekening en is voor u vrij te besteden. Indien u dit wenst kan er worden afgesproken dat er wordt gespaard op de beheerrekening.

Budgetbeheer in de praktijk

Aanvraag
Via het contactformulier geeft u aan dat u meer informatie wilt over budgetbeheer. Onze medewerker neemt met u contact op en maakt met u een vrijblijvende afspraak.

Intakegesprek
De budgetbeheerder komt bij u langs en samen bekijken we de hulpvraag. Tijdens het overleg maken we een plan van aanpak. In dit plan staat duidelijk omschreven waarbij u hulp wenst en hoe we verder te werk gaan. Tijdens dit gesprek tekent u een volmacht die de budgetbeheerder in staat stelt uw rekening voor u te beheren.

Opstellen budgetplan
In samenspraak brengen we uw inkomsten en uitgaven in beeld en stellen we een budgetplan op. In dit plan staan uw maandelijkse en jaarlijkse inkomsten en uitgaven netjes in een tabel weergeven.

Het beheer
De budgetbeheerder opent een nieuwe bankrekening naast uw bestaande rekening. Dit noemen we een beheerrekening. Uw inkomsten komen binnen op deze rekening. De budgetbeheerder betaald vanuit deze rekening uw vaste lasten, zoals huur, gas, licht, water en zorgverzekering. Wat overblijft stort de budgetbeheerder vervolgens op uw rekening zodat u van dat geld uw overige uitgaven kunt doen, zoals boodschappen en verzorgingsspullen.

Samen creëren we inzicht en stabiliteit.

Bij budgetbeheer staat de samenwerking voorop. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen u en uw budgetbeheerder over wie wat doet. Omdat budgetbeheer op basis van een vrijwillige overeenkomst is, heeft u veel zeggenschap hoe er vorm wordt gegeven aan het beheer.

Zelfstandig verder
Zodra u weer grip heeft op de situatie kunt u zelfstandig verder. Het beheer wordt dan weer aan u overgedragen*. Mocht u daarna nog hulp nodig hebben, dan staan we altijd voor u klaar.

*Wij hanteren een opzegtermijn van één maand zodat wij de gelegenheid hebben om alle lopende zaken goed te kunnen afhandelen.

Meer informatie
Heeft u vragen over budgetbeheer? Neem vrijblijvend contact met ons op.